You are currently viewing Dzień Chorego w Hospicjum w Miechowie

Dzień Chorego w Hospicjum w Miechowie

Obchody 30. Światowego Dnia Chorego w miechowskim Hospicjum Caritas rozpoczęto od Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. dr Stanisława Słowika – dyrektora Caritas Kieleckiej i ks. Andrzeja Satro – kapelana hospicyjnego. W tym szczególnym dniu 11 lutego 2022 r. modliliśmy się za wszystkich chorych i tych, którzy na co dzień posługują człowiekowi cierpiącemu fizycznie, psychicznie i duchowo.

Pięknym momentem było indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem czyli tzw. błogosławieństwo lourdzkie, które przyjęli pacjenci, personel i wszyscy zgromadzeni w hospicyjnej kaplicy, dodatkowo każdy z wiernych mógł skorzystać z sakramentu chorych przez namaszczenie olejem świętym.

Chorzy w Hospicjum, od całego personelu otrzymali kwiat róży, jako symbol miłości i wyraz troski, że w cierpieniu nie są sami, bo są WAŻNI, każdego dnia. Dziękujemy wszystkim za współtowarzyszenie i wsparcie, które czujemy. Bardzo jesteśmy wdzięczni za udział w akcji „Duchowa Adopcja Pacjenta” naszego Hospicjum. Choć trudno określić zasięg Waszej modlitwy, to jesteśmy przekonani, że stworzyliśmy wspaniałą WSPÓLNOTĘ, którą widać w przestrzeni wirtualnych deklaracji, tych przekazywanych w codziennych spotkaniach i wiadomościach „MODLIMY SIĘ”. – relacjonuje siostra Benedykta Majzner, kierownik Hospicjum w Miechowie.

Idea hospicyjna, która wypływa z chrześcijańskich wartości jest pięknym przykładem miłości. Każdy najmniejszy uśmiech chorego jest warty największego zaangażowania, bo to nasze siostry i nasi bracia.