You are currently viewing Zachęcamy do udziału w akcji “Tornister Pełen Uśmiechów”

Zachęcamy do udziału w akcji “Tornister Pełen Uśmiechów”

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji “Tornister Pełen Uśmiechów”. Pragniemy przed nowym rokiem szkolnym 2022/23 przygotować kilkaset wyprawek szkolnych dla dzieci polskich i ukraińskich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W dzisiejszej pogarszającej się sytuacji ekonomicznej dla wielu rodzin polskich i ukraińskich taka pomoc zapewne będzie dużym wsparciem. Z własnych środków Caritas zakupi kilkaset plecaków, które chcemy z pomocą darczyńców wypełnić przyborami szkolnymi, takimi jak: zeszyty, kredki, flamastry, farbki, długopisy itp.

Wyprawki szkolne można dostarczać do Biura Caritas w Kielcach (Plac Najświętszej Maryi Panny 1) do dnia 24 sierpnia. Plecaki szkolne przekażemy również do parafii zgłoszonych do udziału w akcji. Tam będzie można też przynosić dary do wyprawki. Wypełnione przyborami szkolnymi tornistry przekażemy poprzez parafie lub szkoły dzieciom potrzebującym z polskich rodzin i z Ukrainy.