You are currently viewing Spotkanie szkoleniowe opiekunów Szkolnych Kół Caritas

Spotkanie szkoleniowe opiekunów Szkolnych Kół Caritas

 

Dnia 16 września 2021 r. opiekunowie Szkolnych Caritas z diecezji kieleckiej spotkali się w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach na warsztatach szkoleniowych. Ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, poprowadził szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji koordynatorów wolontariatu szkolnego. Poruszano zagadnienia planowania działań grupy, tworzenia standardów wolontariatu, budowania relacji z  wolontariuszami i ich rodzicami oraz uwarunkowania prawne wolontariatu. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Korpusu Solidarności, programu  wsparcia i rozwoju wolontariatu długoterminowego. Ks. Banasik przybliżył też kolejne zagadnienia wieloletniego programu dla Szkolnych Kół Caritas “Miłosierdzie w czynie”, opartego o uczynki miłosierdzia.

Na I semestr 2021/22 roku inspiracją do działań powinny być: uczynek miłosierny co do ciała umarłych grzebać i co do duszy krzywdy cierpliwie znosić. Opiekunowie SKC wypracowywali praktyczne propozycje związane z przedstawionymi zagadnieniami. W kolejnej części spotkania p. Kamila Piotrowicz, diecezjalny animator Caritas Laudato si, przedstawiała zagadnienia związane z trwającym “Czasem dla Stworzenia”. To międzynarodowa akcja, która  rozpoczęła się 1 września, a kończy 4 października w Niedzielę św. Franciszka. Ma ona na celu podjęcie modlitwy i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Nauczyciele otrzymali specjalne wydanie Eko- kwartalnika Caritas oraz konspekty zajęć szkolnych, przedstawiono też wiele propozycji działań ekologicznych dla wolontariuszy SKC. Następnie p. Dominika Borkowska, animator wolontariatu hospicyjnego, przybliżała załażenia nowej edycji Pól Nadziei 2021/22. Inauguracja kampanii planowana jest na 1 października, kiedy zostaną posadzone żonkile – znak nadziei. W ramach działań planowane są spotkania edukacyjne, konkursy, kwesty, kiermasze i akcje świąteczne.

Spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas zakończyło się omówieniem harmonogramu na I semestr roku szkolnego 2021/22.