You are currently viewing Trwa “Czas dla Stworzenia”

Trwa “Czas dla Stworzenia”

Czas dla Stworzenia to międzynarodowe święto ekumeniczne, które łączy chrześcijan w modlitwie i działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Rozpoczyna się ono 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 października, w dzień św. Franciszka.

Czas dla Stworzenia to również wezwanie do budowania świadomej więzi z przyrodą, do bycia lepszymi dla siebie nawzajem, do przemian i do porzucenia konsumpcyjnego stylu życia. Animację tegorocznego Czasu dla Stworzenia Komisji Episkopatu Polski powierzyła projektowi Caritas Laudato si.

W ramach tych działań każda parafia w Polsce otrzymała specjalną przesyłkę. W paczce można znaleźć przygotowane przez Caritas wydanie encykliki Laudato si: prosta szata graficzna, szary i nielakierowany papier, poszerzony margines na notatki. Kolejnym elementem przesyłki są „pocztówki z projektów” czyli najlepsze inicjatywy lokalne spośród 300 jakie już wydarzyły się w Polsce. Można się z nich dowiedzieć m.in. jak zrobić słoik św. Franciszka lub wirydarz ziół albo zrewitalizować teren wokół szkoły. Kluczowym elementem przesyłki jest specjalne eko wydanie kwartalnika „Caritas”. Eko kwartalnik – 116 stron ekologicznej wiedzy, przeplecionej gotowymi materiałami do rozważań i inspiracji oraz pomysłami na wydarzenia, które można zrealizować w lokalnych wspólnotach. Do lektury wprowadza unikalny wywiad z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim poświęcony obecności tematu ekologii integralnej w Kościele.

Caritas zachęca duchownych, wolontariuszy, lokalne wspólnoty, katechetów i wszystkich chcących włączyć się w Czas dla Stworzenia do korzystania z materiałów zawartych w kwartalniku, które dostępne są również on-line, na stronie laudatosi.caritas.pl. Materiały będą przez cały wrzesień systematycznie uzupełniane. Warto również dołączyć do wydarzenia na Facebooku: Czas dla Stworzenia/Facebook .

„Odnowienie domu Boga” jest tematem przewodnim tegorocznego Czasu dla Stworzenia. W jego angielskiej wersji językowej („A home for all? Renewing the oikos of God”) celowo wykorzystano greckie słowo „oikos”, które oznacza zarówno dom jako miejsce do mieszkania, jak i jego mieszkańców wraz z dobytkiem. Odwołując się do znaczenia tego słowa, świętujemy w tym roku istnienie integralnej sieci relacji, które podtrzymują dobrostan Ziemi.

Symbolem tegorocznego Czasu dla Stworzenia jest namiot Abrahama. Oznacza on nasze zobowiązanie do zapewnienia wszystkim ludziom i stworzeniom miejsca w naszym wspólnym domu. Tak, jak zrobił to Abraham, rozbijając w drodze do Kanaan namioty dla całej swojej rodziny i służby. Namiot jest więc symbolem gościnności okazywanej również wykluczonym. Namiot oznacza także drogę, a więc i zmianę. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do podążania za głosem Pana, do gotowości na zmiany, a także do wyzbycia się chęci gromadzenia dóbr, bowiem te staną się w końcu ciężarem i uniemożliwią nam dalszą wędrówkę.

Zachęcamy nauczycieli i katechetów do skorzystania z przygotowanych na tę okoliczność konspektów do zajęć z uczniami TUTAJ