You are currently viewing Rozpoczęły się półkolonie w Jędrzejowie

Rozpoczęły się półkolonie w Jędrzejowie

W Ognisku Wychowawczym Caritas w Jędrzejowie 5 lipca 2021 r. rozpoczęły się półkolonie dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wakacje z Nianią McPhee”. Niania to postać z pięknego filmu familijnego, który uczy wielu ważnych życiowych zasad.
W dwóch lipcowych dwutygodniowych turnusach uczestniczyć będzie 80 dzieci  w wieku od 6 – 15 lat z rodzin wymagających wsparcia z terenu gminy Jędrzejów.  Program półkolonii jest urozmaicony, zaplanowano m.in.  poranki filmowe, zabawy i gry integracyjne,  zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczestników półkolonii odwiedził  już burmistrz Jędrzejowa – p. Marcin Piszczek, który obdarował dzieci  upominkami. Gościliśmy również p. Grażynę Ślusarek z redakcji Gazety Jędrzejowskiej. W najbliższym czasie odbędą się spotkania z pielęgniarką na temat zachowania środków ostrożności w związku z pandemią, a także z Policją i Sanepidem odnośnie bezpiecznych wakacji. Na każdym turnusie przewidziane są dwie wycieczki : do Parku  Miniatur i Parku Rozrywki w Krajnie oraz do Leśnego Zacisza w Lisowie Wygwizdowie.

Półkolonie są finansowane przez Gminę Jędrzejów, Powiat Jędrzejów, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz darczyńców.