You are currently viewing Mobilna ambasada Laudato Si na koloniach letnich

Mobilna ambasada Laudato Si na koloniach letnich

W poniedziałek, 12.07.202 1r. ambasada mobilna Caritas Laudato Si odwiedziła uczestników Wakacyjnej Akcji Caritas. Dzieci  odpoczywają w Chłapowie na koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Tegoroczna akcja kolonijna odbywa się pod hasłem „Jestem eko”.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Mszy Świętej, której przewodniczył br. Cordian Szwarc OFM, animator krajowy Laudato Si. Po śniadaniu koloniści spotkali się na krótką pogadankę i quizy z nagrodami o ekologii integralnej. Był także czas na wspólne warsztaty własnoręcznego dekorowania eko-workoplecaków, które posłużą uczestnikom w trakcie turnusu. – Chcemy, żeby uczestnicy nie korzystali z torebek jednorazowych podczas zakupów, a mogli je wkładać do worków. Po koloniach będą mogli ich używać w domu. W trakcie turnusów podjęte będą także inicjatywy ekologiczne, które wpłyną na doświadczenie uczestników – mówi ks. Zbigniew Wójcik, kierownik turnusu.

Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Kieleckiej od lat prowadzi szereg szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz przygotowuje wolontariuszy do pracy z tą grupą wiekową. – Coraz częściej obserwujemy konsumpcyjny styl życia wśród najmłodszego pokolenia. Dochodzący do tego brak świadomości ekologicznej prowadzi do zatracenia wartości otaczającego nas świata. Zauważalny jest brak w tym zakresie edukacji oraz wychowania młodego pokolenia do ekologii integralnej. W programie szkolnym i wychowawczym brakuje według nas metod i treści, które przybliżą urzekające tajemnice świata. Uważamy, że jednym z najlepszych sposobów na efektywne przekazanie wiedzy i zmianę nawyków jest doświadczanie i świadectwo – podsumowuje Damian Zegadło, koordynator DCW.

Projekt „Jestem eko” polega na przeprowadzeniu zajęć ekologicznych dla dzieci i młodzieży na turnusach Wakacyjnej Akcji Caritas w górach i nad morzem. Podczas wszystkich 5 turnusów chcemy przybliżyć dzieciom i młodzieży temat ekologii. Przez dwa tygodnie można podjąć wspólnie wiele inicjatyw i działań, które będą uczyły konkretnych eko-nawyków.

Opracowano program kolonijny zawierający tematy do dyskusji i propozycje zajęć o tematyce ekologicznej. Wśród nich pojawia się m.in. troska o wodę, ponowne wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów, segregacja odpadów, praktyczne przykłady ekologicznych zachowań. Wszystkie tematy inspirowane są encykliką Laudato si. W trakcie turnusów będą przeprowadzone konkursy z wiedzy ekologicznej, za które dzieci i młodzież otrzymają dyplomy.