You are currently viewing Wolontariat otworzył wiele drzwi!

Wolontariat otworzył wiele drzwi!

W dniu 26 listopada 2020 r. odbyło się podsumowanie projektu realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej „Wolontariat otwiera drzwi”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się na online, na platformie ZOOM, gdyż ze względu na pandemię COVID-19 nie mogliśmy się wszyscy spotkać osobiście. Udział w nim wzięło kilkadziesiąt osób. Dzięki projektowi udało się stworzyć obecną siedzibę Centrum Wolontariatu i przygotować szeroką ofertę szkoleniową dla wolontariuszy. Projekt bezpośrednio skierowany był do osób młodych (13-30 lat), ale swoim oddziaływaniem dotarł także do innych grup wiekowych. W ciągu trwania projektu podpisaliśmy 81 porozumień wolontaryjnych z młodymi. Przeprowadziliśmy 35 szkoleń wstępnych „I Ty możesz zostać wolontariuszem”, odbyliśmy ponad 20 spotkań integracyjnych (w tym wyjścia kulturalne, wizyty studyjne oraz spotkania dyskusyjne), zorganizowaliśmy kilka akcji społecznych oraz przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń specjalistycznych w tym m.in.

  • Kurs pierwszej pomocy, który miał na celu stworzenie zespołu osób, które będą wspierać służby medyczne organizacji eventów i imprez w plenerze. Przydał się także wolontariuszom podejmującym pracę jako wychowawcy na koloniach.
  • Warsztaty rękodzieła – obejmowały one naukę technik decupage, malowania na szkle, origami, szycia maskotek z filcu oraz papieroplastyka, skierowane dla wolontariuszy chcących prowadzić spotkania dla podopiecznych w domach pomocy społecznej, hospicjum oraz świetlic. Oprócz nauki konkretnych metod pracy wolontariusze zobaczyli, że sami są w stanie wykonać piękne i praktyczne przedmioty.
  • Szkoła Lidera – był to cykl spotkań dla osób wykazujących cechy liderskie. Zajęcia kształtujące umiejętności prowadzenia grupy, organizacji działań i ich koordynacji. Ważnym elementem szkoły lidera było także wzmocnienie samych liderów przez pracę nad samym sobą.
  • Warsztaty z pedagogiki cyrku – dzięki zajęciom wolontariusze nauczyli się clowningu, kręcenia talerzami, żonglerki, malowania twarzy. Zdobyte umiejętności będą pomocne przy prowadzeniu ciekawych zajęcia wolontaryjnych z dziećmi.
  • Podstawy nauki języka migowego – zajęcia były prowadzone w formie online, ze względu na pandemię. Uczestnicy dowiedzieli się, kim są Głusi i dlaczego nie powinno się stosować sformułowania głuchoniemi, jakie są rodzaje ubytku słuchu oraz innych ciekawostek dotyczących kultury tej społeczności oraz poznali poprzez praktykę czym jest miganie. W Kielcach znajdują się placówki dla osób głuchych i głuchoniemych, które potrzebują stałych wolontariuszy.
  • Debaty oksfordzkie – warsztaty zostały przeprowadzone wśród młodzieży. Wolontariusze nauczyli jak przygotować się profesjonalnie i przeprowadzić taką debatę. Wzmocniło to ich umiejętności społeczne oraz przyczyniło się do wzrostu partycypacji społecznej.
  • Warsztaty dziennikarskie – wolontariusze nauczyli się jak pisać artykuły prasowe, notki internetowe oraz jak korzystać z mediów społecznościowych, co może pomóc w promocji działań wolontaryjnych, a co za tym idzie w budowaniu dobrego wizerunku wolontariatu w regionie.
  • Szkoła Samorządności – w jej ramach odbyły się spotkania z samorządowcami.
  • Warsztaty komunikacji interpersonalnej – których celem było kształtowanie przez uczestników umiejętności skutecznej komunikacji dwustronnej pozwalającej na aktywne słuchanie oraz zrozumiałe komunikowanie. Uczestnicy mieli okazję poznać techniki autoprezentacji jako sposobu budowania własnego wizerunku. Przeprowadzone ćwiczenia skoncentrowany się przede wszystkim na zaletach i mocnych stronach młodzieży.

W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne do miast gdzie wolontariat jest dobrze rozwinięty. Był to Lublin, Kraków, Łódź oraz Gdańsk – gdzie spotkanie odbyło się online ze względu na pandemię koronawirusa. Za sprawą udziału w projekcie zostali wyłonieni liderzy – wolontariusze usprawniający działalność organizacji i wnoszący znaczny wkład w przygotowanie i przeprowadzenie różnych akcji. W wolontariat stały zaangażowaliśmy ponad 80 młodych wolontariuszy, z którymi podpisaliśmy porozumienia wolontaryjne. Wielu wolontariuszy podjęło działania w świetlicach środowiskowych, hospicjum, placówkach dla osób starszych (DPS, ŚDS), ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Nie zabrakło także zaangażowania w wolontariat akcyjny: zbiórki żywności, kwesty, imprezy plenerowe, a w roku 2020 także w działania, które pojawiły się w związku z pandemią.

Projekt realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej trwał od sierpnia 2019 roku do listopada 2020 roku i przyczynił się
do profesjonalizacji działań wolontaryjnych i zwiększenia zaangażowania społecznego w regionie.