You are currently viewing Tytka Charytatywna – akcja pomocy potrzebującym

Tytka Charytatywna – akcja pomocy potrzebującym

Caritas Diecezji Kieleckiej zachęca do włączenia się w ogólnopolską akcję pn. “Tytka Charytatywna”. Akcja wyrasta z obchodów Światowego Dnia Ubogich, ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka, który zachęca do solidarności z ubogimi poprzez modlitwę i podejmowane dzieła miłosierdzia. Tegoroczny, IV Światowy Dzień Ubogich obchodziliśmy 15 listopada pod hasłem “Wyciągnij rękę do ubogiego”.

Akcja pomocy potrzebującym “Tytka Charytatywna” zapoczątkowana została właśnie w tym dniu, ale jej realizacja rozciąga się na okres przedświąteczny. Papierowe torby można odbierać w parafiach naszej diecezji oraz w Biurze Caritas w Kielcach. Zachęcamy osoby indywidualne, rodziny, grupy parafialne, instytucje, by zaopatrzyć się w takie torby, wypełnić je produktami spożywczymi i środkami chemicznymi, a następnie przynieść do parafii lub do najbliższej placówki Caritas. Z zebranych produktów przygotujemy paczki, które przed Świętami Bożego Narodzenia przekażmy  osobom ubogim, głównie starszym, samotnym i bezdomnym.

W tym roku z przyczyn epidemicznych nie będzie przeprowadzona przedświąteczna zbiórka żywności, dlatego “Tytka Charytatywna” staje się szczególną okazją pomocy potrzebującym. Osobom, które nie mogą bezpośrednio włączyć się w akcję, proponujemy “Wirtualną Tytkę Charytatywną”. Można wpłacać datki, za które zostanie zakupiona żywność do paczek dla ubogich – nr konta: 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem “tytka charytatywna”.