You are currently viewing Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Caritas Diecezji Kieleckiej, jak co roku, włącza się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który potrwa od 21 do 28 lutego 2020. Organizujemy w tym czasie wsparcie adwokatów, psychologów, interwentów kryzysowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Dyżury będą się odbywały w Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Urzędniczej 7 b w Kielcach. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, włączają się w nią sądy, prokuratura, policja, straż graniczna, kuratorzy, adwokaci, radcowie prawni. Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym w dniu 22 lutego. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r.(Dz.U. nr 59 poz. 517), która wskazała na konieczność stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia. 

W Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas będą pełnione dyżury w godzinach od 8:00 do 20:00 – osoby będą przyjmowane po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel. 41/3664847 lub 784531622 (telefony całodobowe). Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny. Informacji prawnej będą udzielać adwokaci, jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc ze strony interwenta kryzysowego, psychologa, pedagoga oraz psychoterapeuty.

Grafik dyżurów pracowników CIK w ramach
Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem