You are currently viewing Aktywni w Krynicy-Zdrój

Aktywni w Krynicy-Zdrój

W dniu 21 lutego 2020r beneficjenci projektu “Aktywne życie”, realizowanego przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych Caritas Kieleckiej w Miechowie, wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do Krynicy – Zdrój. Celem projektu jest polepszenie sprawności, aktywności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych. Wycieczki są jedną z ciekawszych form terapii, z której korzysta większość beneficjentów. Aktywny udział eliminuje poczucie monotonii dnia codziennego, integruje społecznie oraz pozwala na realizację zainteresowań. Grupa 20 osób uczestniczących w wyjeździe miała okazję zwiedzić najciekawsze miejsca urokliwej, zaśnieżonej Krynicy. Dużą atrakcją dla uczestników był wyjazd koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką , jak również wizyta w Pijalni Głównej zlokalizowanej w Parku Zdrojowym. Niewątpliwie niespodzianką tego wyjazdu był widok …….ogromnej ilości śniegu.

Projekt “Aktywne Życie” realizowany jest ze środków PFRON.