You are currently viewing Bp Jan Piotrowski odprawił Mszę św. w intencji Parafialnych Zespołów Caritas

Bp Jan Piotrowski odprawił Mszę św. w intencji Parafialnych Zespołów Caritas

W niedzielę 3 stycznia 2021 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyła się uroczysta Eucharystia  w intencji Parafialnych  Zespołów. Liturgii przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski, a homilię wygłosił dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik. Podkreślił on jak ważną rolę odgrywają wolontariusze PZC, szczególnie teraz w czasie pandemii. Jest nią towarzyszenie osobom starszym oraz wsparcie w przeżywaniu samotności. „Dzięki wolontariuszom udało się również rozprowadzić znaczną cześć paczek świątecznych przed Bożym Narodzeniem. Ich pomoc w tym zakresie jest niezwykle cenna i skuteczna” – mówił ksiądz dyrektor. Przypomniał też, że wśród rozmaitych dzieł Caritas ważne miejsce zajmuje troska o życie. Od 25 lat z inicjatywy Episkopatu Polski taca z Mszy tzw. „Pasterki” przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia. Z tych środków w naszej diecezji wspierane jest funkcjonowanie Schroniska dla Kobiet Ofiar Przemocy w Kielcach, Domu Samotnej Matki w Wiernej Rzece, finansowane jest leczenie dzieci i pomoc materialna dla rodzin ubogich, zwłaszcza wielodzietnych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele poszczególnych Parafialnych Zespołów Caritas. Wolontariusze podkreślali, że w tym trudnym czasie bardzo brakuje im spotkań modlitewnych i formacyjnych. Eucharystia była dla nich okazją do spotkania i umocnienia w posłudze miłosierdzia, która sprawują u siebie w parafiach.

Przed końcowym błogosławieństwem, biskup Jan Piotrowski wspomniał słowa św. Teresy z Avila: “Wszystko, co czynimy z miłością, choćby było to coś małego, jest zauważalne”, a także św. Jana Apostoła “Bóg jest Miłością” – Niech ta miłość umacnia nas do czynienia dobra, również wśród naszych najbliższych – zachęcił biskup Jan Piotrowski.

Tradycją wielu lat stało się świąteczne członków PZC w okresie Bożego Narodzenia. W różnych miejscach diecezji osoby zaangażowane w dzieła Caritas spotykają się na Mszy świętej, później są życzenia świąteczne, łamanie się opłatkiem i kolędy. W tym roku ze względu na trwającą pandemię taka formuła spotkania nie była możliwa. Najważniejsze jednak, że osoby zaangażowane w dzieła miłosierdzia mogły uczestniczyć w Eucharystii, która transmitowana była przez diecezjalne Radio eM. Dzięki temu uczestniczyli w niej duchowo wolontariusze PZC, którzy z różnych względów nie mieli możliwości przybycia osobiście do kieleckiej katedry.