You are currently viewing We Włoszczowie otwarto dom dla lekarzy z Ukrainy

We Włoszczowie otwarto dom dla lekarzy z Ukrainy

Dnia 23 marca 2023 r. biskup kielecki Jan Piotrowski poświęcił we Włoszczowie nowy dom należący do Caritas Kieleckiej. Został on przekazany kilka lat temu naszej instytucji przez lekarkę i jej siostrę, które nie mając już swoich rodzin postanowiły przeznaczyć nieruchomość na cel dobroczynny. Ponieważ trudno było w tych murach zorganizować regularną placówkę, dlatego decyzją Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej postanowiono stworzyć tam mieszkania dla przybyłych z Ukrainy lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Podyktowane zostało to potrzebą stworzenia godnych warunków zamieszkania dla medyków, którzy jako uchodźcy przybyli do Polski i zgłaszają chęć pracy w obszarze służby zdrowia. Mieszkanie daje możliwość asymilacji w lokalnej społeczności i stabilizacji życiowej po trudnych doświadczeniach wojennej migracji.

Po wielomiesięcznym remoncie generalnym przygotowano do oddania 6 mieszkań po 60 – 70 m2 każde. Podczas uroczystości otwarcia domu o genezie powstania i jego przeznaczeniu opowiadał ks. dr Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Kieleckiej. Bp Jan Piotrowski mówił o wielkiej gościnności Polaków wobec przybyłych uchodźców z Ukrainy i podkreślał, że jest to świadectwo chrześcijańskiej postawy miłości bliźniego. Wyrazy uznania przekazali również Starosta Włoszczowski p. Dariusz Czechowski i Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa p. Grzegorz Dziubek. Samorządowcy wyrażali wdzięczność wobec Caritas za stworzenie na ich terenie możliwości zamieszkania dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy. W uroczystości uczestniczyli również ks. prałat Zygmunt Pawlik – proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP, przedstawiciele służby zdrowia i mediów lokalnych.

Remont domu we Włoszczowie kosztował dotychczas ponad 400 tys. zł. Wsparcie finansowe na ten cel przekazali: Caritas Polska, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Fondation de France oraz lokalne firmy Sambel i Lhoist Bukowa.