You are currently viewing Szkolne Koła Caritas w realizacji projektów Laudato Si

Szkolne Koła Caritas w realizacji projektów Laudato Si

Przez ostatnie miesiące kilka Szkolnych Kół Caritas z terenu naszej diecezji realizowało projekty ekologiczne w duchu encykliki Laudato Si.
Głównym celem projektu SKC z Poskwitowa było podjęcie działań proekologicznych zmierzających do wzrostu świadomości w tej dziedzinie. Cel ten osiągnęli przez utworzenie przy szkole Ogrodu Św. Franciszka, który stał się miejscem odpoczynku oraz promowania przyrody wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej. – Zrealizowany projekt pokazał jak wiele można zmienić w najbliższym otoczeniu. Dzięki powstaniu Ogrodu Św. Franciszka mamy miejsce do spędzania czasu na łonie natury spotykając się z drugim człowiekiem. Zauważalny jest wzrost zainteresowania ochroną środowiska i troską o każdą istotę żywą. Dostrzega się także zwiększoną świadomość dotyczącą właściwego gospodarowania wodą – podsumowuje p. Renata Jagiełka, opiekun SKC Poskwitów.
SKC z Promnika podjęło szereg działań proekologicznych min. organizację Dnia Ekologa, akcję sprzątania świata, przeprowadzenie warsztatów na temat segregacji odpadów, warsztatów kulinarnych dotyczących odpowiedzialnego gospodarowania żywnością. Zorganizowano także konkursy mobilizujące do zwiększenia wiedzy i świadomości na temat segregacji odpadów oraz niemarnowania żywności. Informacje o realizowanym projekcie dotarły do mieszkańców całej gminy za pośrednictwem lokalnej prasy o co zadbał opiekun szkolnego koła, p. Józef Kasprzyk.
“Ważna akcja segregacja” to projekt SKC z Mniowa, który wziął “na warsztat” tematykę odpowiedniego sortowania odpadów. – Ważnym problemem, który zauważyliśmy wśród naszym środowisku szkolnym jest niska świadomość ekologiczna wśród uczniów oraz brak rzetelnych informacji dotyczących segregacji śmieci wśród społeczności lokalnej – podsumowuje ks. Zbigniew Wójcik, opiekun koła. Do szkoły zakupiono komplety koszy do segregacji wraz z planszami edukacyjnymi dotyczącymi sortowania. W szkole przeprowadzono warsztaty i spotkania edukacyjne, konkurs plastyczny nt. recyklingu i segregacji. Każdy z uczniów mógł wziąć udział w katechezie poświęconej encyklice Papieża Franciszka.
Wolontariusze SKC z Brzezin samodzielnie opracowali i wykonali mural inspirowany Pieśnią Słoneczną Św. Franciszka. W jego otoczeniu powstał także ogród. – Dzięki naszej inicjatywie mieszkańcy Brzezin zapoznali się na nowo z dobroczynnym działaniem roślin użytkowych. Realizacja projektu odbywała się w miejscu, które jest częstym miejscem spotkań społeczności lokalnej, zwłaszcza podczas festynów i zgromadzeń. To miejsce w pobliżu kościoła i placu zabaw, niedaleko szkoły, które jest widoczne z okien placówki – podsumowuje Aleksandra Głodek, koordynator projektu. Wizerunek muralu został uwieczniony na pocztówkach, które trafiły do każdego mieszkańca sołectwa.
Wszystkie zrealizowane działania były możliwe dzięki projektowi „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.