You are currently viewing Zapisy na Kurs wychowawcy wypoczynku

Zapisy na Kurs wychowawcy wypoczynku

Caritas Diecezji Kieleckiej organizuje „Kurs wychowawcy wypoczynku”. Jego ukończenie uprawnia do pełnienia funkcji opiekuna grupy podczas kolonii, obozów, zimowisk itp. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające wykształcenie średnie, o predyspozycjach do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbędą się w soboty: 26 marca, 2, 9, 23 kwietnia 2022 roku w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

Zapisy na kurs odbywają się w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas, ul. Mała 17/3, osobiście lub telefonicznie – kom. 664 031 039.

Kurs prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o przepisy oświatowe, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.  Dla wolontariuszy, którzy podejmą posługę na koloniach Caritas Kieleckiej – specjalne zniżki! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.