You are currently viewing Kontynuacja projektu „Małopolski Tele-Anioł”

Kontynuacja projektu „Małopolski Tele-Anioł”

21 marca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł” Dzięki dodatkowym środkom pochodzącym z funduszy europejskich, budżetu województwa i zaangażowanych partnerów przez kolejny rok ponad 6300 osób będzie mogło korzystać z usług teleopieki oraz usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania.

W spotkaniu dotyczącym przedłużenia działań projektowych wzięli udział: marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka, przewodniczący Sejmiku Jan Tadeusz Duda, radna województwa Marta Mordarska, ks. Stanisław Słowik – dyrektor naczelny Caritas Diecezji Kieleckiej, Piotr Bodzek – prezes Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Mariusz Adaszek – sekretarz Stowarzyszenia EIRR.

Działania obejmują teren województwa małopolskiego i z ramienia Caritas Kieleckiej jego koordynacją zajmuje się Zespół Placówek Caritas w Proszowicach. Projekt, w który od początku aktywnie zaangażowany jest Caritas Diecezji Kieleckiej, służy kompleksową pomocą osobom niesamodzielnym, starszym i samotnym, by umożliwić im jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku i miejscu zamieszkania. Osoby te mogą liczyć na pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w zakupie leków czy w posprzątaniu mieszkania oraz zdalne wsparcie  poprzez interaktywną opaskę monitorującą podstawowe funkcje życiowe. Wszystkie te działania niwelują skutki izolacji społecznej osób starszych i niesamodzielnych życiowo oraz zwiększają bezpieczeństwo zdrowotne. Z ogromną radością informujemy, że dzięki  podpisanej umowie o kontynuacji projektu, Zespół Placówek Caritas w Proszowicach będzie mógł otoczyć opieką kolejne osoby z terenu województwa małopolskiego.