You are currently viewing Minister Anita Czerwińska z wizytą w Centrum Integracji Społecznej

Minister Anita Czerwińska z wizytą w Centrum Integracji Społecznej

Dnia 7 grudnia br. Anita Czerwińska – Pełnomocnik Rządu ds Ekonomii Społecznej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odwiedziła Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas przy ul Wesołej 54w Kielcach. Pani Minister spotkała się przy tej okazji z przedstawicielami lokalnych władz oraz zapoznała się z metodami pracy i rezultatami reintegracji zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na początku ks. dyrektor Stanisław Słowik przywitał gości i przybliżył obszar działalności Caritas Kieleckiej. Wspomniał, że minęło 18 lat od utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, który był pierwszą tego typu pozarządową placówką w Polsce. Wielu uczestników zajęć CIS właśnie tu po raz pierwszy zetknęło się z pracą zawodową, a ponad 30% z nich na trwałe podjęło zatrudnienie po zakończeniu programu reintegracji. Ks. Słowik zauważył, że również Zakład Aktywności Zawodowej Caritas utoworzony 9 lat temu był pierwszym ZAZ – em w Kielcach i dzisiaj daje stałe zatrudnienie dla 56 osób niepełnosprawnych. W swoim wystąpieniu p. Anita Czerwińska wysokoła oceniła działania Caritas Diecezji Kieleckiej w sferze pożytku publicznego, a zwłaszcza w zakresie ekonomii społecznej. Przekazała też dyplom uznania od p. Minister Marleny Maląg dla ks. Stanisława Słowika za wieloletnią pracę społeczną w Radzie Zatrudnienia Socjalnego.

W spotkaniu uczestniczyli również Krzysztof Słoń – senator RP, Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm RP, Zbigniew Koniusz – wojewoda świętokrzyski, Renata Janik – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele władz miasta Kielce, pracownicy i uczestnicy CIS oraz lokalne media. Minister Czerwińska wzięła też udział w warsztacie tworzenia świec zapachowych, a potem odwiedziła prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej sklep z rękodziełem osób niepełnosprawnych.