You are currently viewing Piknik Integracyjny w Proszowicach

Piknik Integracyjny w Proszowicach

30-go września w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach odbył się Piknik Integracyjny w ramach Festiwalu „Święto Ogrodów”, w którym udział wzięli uczestnicy ze Środowiskowych Domów Samopomocy w Gruszowie, Pałecznicy, Wrocimowicach, Proszowicach, Świniarach oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach.

Szczególnymi gośćmi na naszym pikniku byli: starosta Powiatu Proszowickiego p. Krystian Hytroś, dyrektor PCPR p. Marzena Leja – Kwiecień i zastępca dyrektora p. Arkadiusz Fularski, ksiądz dr Jan Zwierzchowski – proboszcz proszowickiej parafii, sekretarz Gminy i Miasta Proszowice p. Magdalena Koperczak – Basta oraz zaprzyjaźniona od wielu lat z naszą placówką p. Elizabeth Hölscher – Langner.

Piknikowe spotkanie wypełnione było przeróżnymi atrakcjami, m.in. koncert p. Moniki Semik, krakowskiej artystki i pedagoga uniwersyteckiego z udziałem dzieci ze Świetlicy Środowiskowej i uczestników ŚDS w Proszowickich,  warsztaty plastyczne, florystyczne i warsztaty tworzenia pachnących mydełek. Nie zabrakło także konkursów z nagrodami i dyskoteki z ulubionymi przebojami muzyki tanecznej.

Pomimo niesprzyjającej aury na zewnątrz, w naszej placówce panowała gorąca i wspaniała atmosfera. Śmiało można powiedzieć, że Piknik Integracyjny spełnił swoje zadanie i pogłębił jeszcze bardziej wzajemne relacje pomiędzy podopiecznymi ośrodków wsparcia. Dziękujemy dyrektor Zespołu Szkół w Proszowicach p. Dorocie Król i p. Annie Sobesto za wytypowanie grupy wolontariuszy do  pomocy w trakcie pikniku, a samym wolontariuszom za ogromne zaangażowanie.

Piknik zrealizowany został przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Starostwa powiatowego w Proszowicach.