You are currently viewing Caritas Kielecka na Targach Organizacji Pozarządowych

Caritas Kielecka na Targach Organizacji Pozarządowych

W dniach 27 – 28 października w Kielcach odbyły się Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO – EXPO pod Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Prof. Piotra Glińskiego.

Caritas Diecezji Kieleckiej wzięła udział w targach przygotowując własne stoiska wystawowe, jak również angażując się w panele dyskusyjne. W pierwszym dniu  Ks. Krzysztof Banasik – z-ca dyrektora Caritas uczestniczył w debacie „Jak zapewnić trwały rozwój organizacji”. Przez cały czas trwania targów można było odwiedzić stoiska Caritas, porozmawiać z pracownikami o zadaniach, dziełach, świadczonej pomocy, aktywizacji zawodowej, o podejmowanych akcjach oraz o wolontariacie. Można było również zobaczyć rękodzieło osób niepełnosprawnych pracujących w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas oraz zapoznać się z propozycją warsztatów Centrum Integracji Społecznej Caritas. W trakcie targów stoiska Caritas Kieleckiej odwiedzili m.in. wicepremier prof. Piotr Gliński, wiceminister sportu Anna Krupka, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk oraz wielu przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych.

Targi były dobrą platformą poznania i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych z całej Polski.