You are currently viewing Bp Jan Piotrowski w Niedzielę Miłosierdzia odwiedził placówki Caritas w Miechowie

Bp Jan Piotrowski w Niedzielę Miłosierdzia odwiedził placówki Caritas w Miechowie

Biskup Jan Piotrowski 11 kwietnia 2021 przewodniczył obchodom Niedzieli Miłosierdzia Bożego w Hospicjum im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie, które funkcjonuje w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej. Najpierw przedstawiciele personelu zgromadzili się na Koronce do Bożego Miłosierdzia w kaplicy hospicyjnej. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne podopieczni Hospicjum i Domu Kombatanta uczestniczyli w nabożeństwie w swoich salach przez wewnętrzną sieć telewizyjną. Po wspólnej modlitwie  ks. biskup Jan Piotrowski przewodniczył Mszy św. w intencji pacjentów i personelu placówek Caritas. W homilii celebrans podkreślił, że prowadzone przez Caritas dzieła miłosierdzia są konkretnym wyrazem tego, że wiara urzeczywistnia się poprzez uczynki miłości i podziękował wszystkim, którzy wielkodusznie podejmują posługę wśród chorych i ubogich. Na zakończenie s. Benedykta Majzner – kierownik Hospicjum podziękowała księdzu biskupowi  za obecność i wspólną modlitwę i prosiła o pasterskie błogosławieństwo dla podopiecznych miechowskich placówek Caritas. Po Mszy św. biskup Jan odwiedził kilku pacjentów, którzy wcześniej o to prosili oraz spotkał się z personelem na sali konferencyjnej i w kawiarence hospicyjnej „Dwa Serca”.

Obecnie Zespół Placówek Caritas w Miechowie obejmuje opieką 45 pacjentów Hospicjum stacjonarnego i domowego, 49 mieszkańców DPS Dom Kombatanta, 33 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, 170 osób korzysta każdego dnia ze Stołówki Charytatywnej Caritas,  ponad 4000 osób zadeklarowanych jest pod opiekę środowiskową w Stacji Opieki Caritas. Posługę w Zespole Placówek Caritas w Miechowie pełni 106 pracowników wspieranych przez grupę wolontariuszy.

Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna w Kościele 77 Tydzień Miłosierdzia (11-17 kwietnia 2021) obchodzony pod hasłem „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.