You are currently viewing Zapisy na kurs kierownika wypoczynku

Zapisy na kurs kierownika wypoczynku

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na „Kurs kierownika wypoczynku”. Jego ukończenie uprawnia do pełnienia funkcji kierownika podczas kolonii, obozów, zimowisk itp. Kurs odbędzie się w dniach 25-26 maja 2021 roku w Kielcach.

Zapisy na kurs odbywają się w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu, ul. Mała 17/3, kom. 664 031 039, (liczba uczestników ograniczona).

Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły szkołę średnią i mają min. 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Kurs prowadzony będzie na podstawie zgody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Zakładamy realizację kursu metodą hybrydową (zdalnie i stacjonarnie). Organizator zastrzega możliwość zmian w zależności od sytuacji sanitarnej.