You are currently viewing Pola Nadziei – rozkwitły!

Pola Nadziei – rozkwitły!

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja wiosennych zbiórek na rzecz Hospicjum Caritas im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w ramach kampanii Pola Nadziei 2020/2021. Na rabacie przy Hospicjum wolontariusze symbolicznie ścięli żonkile, które są znakiem akcji. Posadzony jesienią żonkil musi w ziemi obumrzeć, by wiosną zrodzić piękny kwiat – symbol życia, które jest silniejsze niż śmieć i nadziei, która nigdy nie umiera.

Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik mówił, że kampania Pola Nadziei ma budzić wrażliwość i nadzieję. Żółte kwiaty są czytelnym znakiem nadziei. Wielu ludziom hospicjum kojarzy się ze śmiercią, jednak wielokrotnie podkreślamy, że hospicjum to też życie. Z tą nadzieją i z tym przesłaniem chcemy i w tym roku wyruszyć do szerokiego kręgu naszych odbiorców -mówił ksiądz dyrektor.

W wydarzeniu wzięła udział pani Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, która podkreśliła że to ważna inicjatywa uczącą młodych ludzi empatii do drugiego człowieka. Cieszyła się, że może jak co roku wspierać Hospicjum. Przekazała też na rzecz placówki środki ochrony osobistej.

Pandemia nie zwalnia nas z obowiązku czynienia dobra – powiedział obecny na wydarzeniu senator Krzysztof Słoń. Dodał, iż w tym trudnym dla wszystkich czasie tym bardziej trzeba pomagać osobom, które tej pomocy potrzebują.

Trwająca pandemia uniemożliwia przeprowadzenie kwest ulicznych, dlatego zbiórki będą ograniczone. Będziemy kwestować pod kościołami, przy parafiach oraz w internecie za pomocą „wirtualnej puszki”, którą można znaleźć na stronie www.hospicjum.kielce.caritas.pl

Pola Nadziei to program mający na celu propagowanie idei opieki paliatywnej, niesienie pomocy podopiecznym hospicjum stacjonarnego i domowego oraz rozwój wolontariatu w lokalnej społeczności. Symbolem akcji jest żonkil – kwiat nadziei.

Patronat honorowy nad kampanią Pola Nadziei 2020/21 objęli: Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Senator RP Krzysztof Słoń, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Patronat medialny: Polskie Radio Kielce, Redakcja Echo Dnia, Diecezjalne Radio eM Kielce, Tygodnik Katolicki Niedziela Kielecka i TVP Kielce.