You are currently viewing Kolejne szkolenia w ramach standardów mieszkalnictwa osób chorych psychicznie

Kolejne szkolenia w ramach standardów mieszkalnictwa osób chorych psychicznie

Kolejne szkolenia w ramach standardów mieszkalnictwa osób chorych psychicznie

W dniach 15-16 listopada br. w siedzibie mieszkań Wiśniówce k. Kielc miały miejsce dwa ostatnie spotkania edukacyjno – szkoleniowe w ramach projektu Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorych psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Oprócz waloru edukacyjnego i informacyjnego stały się one również okazją do podsumowania działań realizowanych w trakcie trwania całego projektu. Pierwsze z cyklu spotkań, odbyło się 4.11 br. We wszystkich ogółem wzięło udział 105 osób, byli to przedstawiciele gmin, ops-ów, instytucji administracji rządowej i samorządowej z terenu woj. Świętokrzyskiego oraz pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.

Uczestnicy wysłuchali m.in. wystąpienia ks. dra Stanisława Słowika – dyrektora Caritas Kieleckiej dot. działań i założeń projektowych. Następnie Jolanta Kowalik – Pietrzyk – specjalista ds. merytorycznych w projekcie omówiła doświadczenia kadry mieszkań wspomaganych oraz pracę terapeutyczną i aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców. O rekomendacjach dotyczących tworzenia, prowadzenia i finansowania mieszkań wspomaganych, wypracowanych w projekcie, opowiedziała Iwona Chrzanowska – specjalista ds. merytorycznych ROPS Kielce. Zaproszeni goście mieli również okazję obejrzeć film, który prezentował mieszkania wspomagane prowadzone przez wszystkich partnerów projektu. Osoby chętne mogły również zobaczyć mieszkania, jakie Caritas Kielecka wyremontowała i dostosowała do wymagań projektowych oraz porozmawiać z ich mieszkańcami.

 

Publikacja opracowana w ramach projektu pt.:
Standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie