You are currently viewing Wiele atrakcji na półkoloniach w Chmielniku

Wiele atrakcji na półkoloniach w Chmielniku

W dniach 4 – 18 lipca 2022 w Chmielniku odbyły się  półkolonie organizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej we współpracy z Chmielnickim Centrum Kultury. Uczestniczyło w nich 45 dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im takich warunków finansowych, jakie posiadają ich rówieśnicy. W rekrutację i przebieg wypoczynku zaangażowały się też świetlice środowiskowe Caritas w Chmielniku i Śladkowie Dużym.

Półkolonie odwoływały się Patronów Roku 2022, których sylwetki przybliżono podopiecznym na cyklicznych zajęciach literackich. Ponadto spectrum różnorodnych zajęć umożliwiało uczestnikom realizację swoich zainteresowań. Do wyboru były m.in. zajęcia umuzykalniające, dramy, taneczne, sportowe, plastyczne, samoobrony.

Ważnymi wydarzeniami były wycieczki edukacyjne, odwiedziliśmy  m.in. plantację jagody kamczackiej „Jagodowe Pole” do Modliborzyc. Dzięki temu dzieci i młodzież mieli okazję wzięcia udziału w pokazach pracy na plantacji, poznać historię miejsca i jego regionalne tradycje, dowiedzieć się jak przygotowywane są przetwory z jagody kamczackiej, a także samemu nazbierać sobie jagód. Ponadto, specjalnie dla naszych podopiecznych, przygotowano zajęcia z pszczelarstwa i przejażdżkę bryczką. W związku z obchodami Roku Romantyzmu Polskiego uczestnicy czytali i omawiali wcześniej przygotowane fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Następny wyjazd, do Szklanej Huty, miał na celu przybliżyć dzieciom i młodzieży najciekawsze miejsca związane z historią i legendami świętokrzyskimi. Ważne jest to, że uczestnicy zwiedzili miejsca kluczowe dla dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Połączenie zabawy z edukacją dały możliwość poszerzenia wiedzy naszych podopiecznych. Udaliśmy się również na wycieczkę do Świętej Katarzyny, gdzie zdobyliśmy Łysicę (614 m. n. p. m.). Zwiedziliśmy także najważniejsze punkty tego miejsca, m.in. słynne źródełko Św. Franciszka. Odbył się także wyjazd do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Wszyscy uczestnicy byli tu po raz pierwszy w życiu – wcześniej znali to miejsce tylko z opowiadań swoich rówieśników. Dzięki wycieczce mogli skorzystać z wszystkich dostępnych atrakcji tego miejsca.

Dodatkowo, oprócz ciekawych wyjazdów, dzieci i młodzież zwiedzali również najciekawsze zabytki Chmielnika i okolic, m.in. Ośrodek Edukacji Muzealnej „Świętokrzyski Sztetl” i Kościółek Św. Trójcy w Przededworzu.

Czas półkolonii był ogromnym pozytywnym przeżyciem nie tylko dla naszych wychowanków, ale i także dla ich rodziców. Świadczą o tym liczne podziękowania oraz rozmowy przeprowadzone z kierownikiem półkolonii – Alicją Adach-Białowąs, oraz z wychowawcami: Katarzyną Milczarek, Justyną Bucką i Ewą Pasternak. Dzięki organizacji półkolonii przez Caritas Diecezji Kieleckiej w znacznym stopniu zniwelowaliśmy pewien stopień marginalizacji społecznej naszych podopiecznych. Połączyliśmy edukację z zabawą, dzięki czemu dzieci i młodzież mieli możliwość poszerzenia swej wiedzy, odkrycia nowych talentów, pasji i zainteresowań. To był ważny czas integracji z rówieśnikami i nabywania umiejętności pracy w grupie oraz  niwelowania wykluczenia uboższych rodzin.