You are currently viewing Pomoc dla Seniora

Pomoc dla Seniora

W sytuacji zagrożenia koronawirusem w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się osoby starsze, chore, samotne i bezdomne. Nie wolno nam o nich zapomnieć. W odpowiedzi na to wyzwanie Caritas Diecezji Kieleckiej włącza się w program #PomocDlaSeniora zainicjowany przez Caritas Polska. Z własnych środków oraz dzięki wsparciu Caritas Polska przygotowujemy paczki z żywnością dla potrzebujących. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłaszać chęć uzyskania pomocy telefonicznie pod nr 882-171-709 do końca marca, a w sytuacjach wyjątkowych także później. Paczki zostaną rozwiezione do domów seniorów z pomocą 10 Świętokrzyskiej Brygady Terytorialnej, która wraz z naszymi pracownikami zaangażowana jest w przygotowanie pomocy. Przekażemy także wsparcie żywnościowe osobom bezdomnym.

Akcja pomocy potrzebującym jest prowadzona również z Kieleckiem Bankiem Żywności, który przekazał część produktów do paczek.

Od początku epidemii Caritas Diecezji Kieleckiej stara się pomagać potrzebującym. Nasi wolontariusze nieprzerwanie pomagają starszym w zakupie artykułów spożywczych, leków, środków czystości (program “Nie jesteś sam” -tel. 664-031-039) . Przekazywane są paczki z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i karty “Na codzienne zakupy”. Działają punkty pomocy doraźnej i stołówki, choć posiłki są wydawane jedynie na zewnątrz lub dowożone do domów. Dla osób przeżywających problemy psychiczne związane z zagrożeniem pandemią czynny jest całodobowy telefon 41-366-48-47 do Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas w Kielcach, gdzie nasi specjaliści służą pomocną radą. W trudnym czasie nie możemy zaprzestać tego co jest istotą Caritas – miłości wspierającej i podnoszącej, miłości bratniej.