You are currently viewing W Tygodniu Miłosierdzia bp Jan Piotrowski modlił się w Mniowie za dzieła Caritas

W Tygodniu Miłosierdzia bp Jan Piotrowski modlił się w Mniowie za dzieła Caritas

Dnia 9 kwietnia 2024 r. w Mniowie odbyły się uroczystości związane z 80. Tygodniem Miłosierdzia podczas których oddano do użytku lokale wspierane przy Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Kieleckiej.

Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym w Mniowie, której przewodniczył bp Jan Piotrowski. Zebrani modlili się za dzieła Caritas Diecezji Kieleckiej, w szczególności za podopiecznych, pracowników, wolontariuszy i darczyńców. W homilii biskup kielecki nawiązał do trwającego właśnie Tygodnia Miłosierdzia: „a miłosierdzie to prymat Boga, które objawia nam Jezus Chrystus, to niewyczerpane źródło nadziei, to droga naszej ludzkiej przyszłości, nawrócenia, dobra i świadectwa wiary”. Dodał, że „Caritas jako instytucja diecezjalna ma wiele wyzwań, …otuchą napełnia fakt, że liczne dzieła Caritas Kieleckiej dynamicznie się rozwijają”.

Po Eucharystii najpierw odbyło się poświęcenie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie pomocny w codziennym dowozie uczestników ŚDS z okolicznych miejscowości. Zakup  9- osobowego auta został dofinansowany przez PFRON. Następnie bp Jan poświęcił  sześć mieszkań wspieranych w zaadaptowanym do tego celu poddaszu Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie.  „Caritas Kielecka jest inwestorem, a finansowanie adaptacji pochodzi w znaczącej mierze z programów  unijnych” – informował ks. dyrektor Stanisław Słowik. Mieszkania przeznaczone są dla kilkunastu osób, przede wszystkim dla uchodźców z Ukrainy oraz dla niepełnosprawnych, m.in. podopiecznych ŚDS w Mniowie.

Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne przy wspólnym poczęstunku przygotowanym przez placówkę Caritas w Mniowie. Do stołu zasiedli kapłani, pracownicy i uczestnicy ŚDS, przybyli goście, m.in. p. Renata Janik – wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Michalski – dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON i Piotr Wilczak – wójt Mniowa. W ramach Dnia Dobra, który wpisuje się w obchody  80. Tygodnia Miłosierdzia, wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani aniołkami wykonanymi przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie.