You are currently viewing Paczka na Ukrainę – pomoc nadal potrzebna

Paczka na Ukrainę – pomoc nadal potrzebna

Zbliża się 2 rocznica inwazji Rosji na Ukrainę. Od samego początku Caritas Diecezji Kieleckiej wspiera nie tylko uchodźców szukających schronienia w Polsce, ale również ludność pozostałą na Ukrainie. W pierwszym etapie wojny Caritas Kielecka dowoziła dary w postaci produktów żywnościowych oraz środków higienicznych bezpośrednio na Ukrainę lub przekazywała instytucjom z Ukrainy wspierającym tamtejszą ludność. Obecnie pomoc ta przekazywana jest w ramach akcji “Paczka na Ukrainę”, koordynowanej przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Kielcach, które do tej pory przekazało już  640 paczek na Ukrainę.

Dnia 26 stycznia 2024 r. został zorganizowany transport kolejnych 65 paczek, które przekazano do magazynu centralnego Caritas w Leżajsku. Stamtąd dary trafią do potrzebujących na Ukrainie. W paczkach znajdują się podstawowe artykuły spożywcze, środki higieniczne, papiernicze oraz smakołyki, by choć trochę ulżyć niedoli ludzi dotkniętych konfliktem zbrojnym. Produkty pochodziły od darczyńców indywidualnych, ze zbiórek żywności, sieci handlowych. Planujemy nadal wspierać naród ukraiński, by zarówno osoby przebywające w Polsce, jak i osoby, które nie mogą opuścić swojej ojczyzny czuli pomocną dłoń i miłość bliźniego.

Zachęcamy, by włączyć się w działania pomocowe poprzez przygotowanie takiej paczki w rodzinie, parafii, zakładzie pracy, szkole itp. Pamiętajmy, że wiele rodzin na Ukrainie cierpi na brak energii, żywności, podstawowych produktów spożywczych i higienicznych. Zwłaszcza czas zimy powoduje trudności w zapewnieniu sobie podstawowych środków do życia.

Caritas dysponuje specjalnymi kartonami, które można odebrać w Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach przy ul. Wesołej 54.