You are currently viewing Kurs kierownika wypoczynku

Kurs kierownika wypoczynku

Caritas Diecezji Kieleckiej organizuje „Kurs kierownika wypoczynku”. Jego ukończenie uprawnia do pełnienia funkcji kierownika podczas kolonii, oazy, obozów, zimowisk itp. Kurs odbędzie się dnia 30 maja 2022 roku (poniedziałek) w godzinach 9.00-15.30 w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas, ul. Mała 17/3 w Kielcach. Zapisy: tel. kom. 664 031 039 lub email: . Uczestnikami kursu mogą osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, udokumentowany trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (nauczyciele, pracownicy świetlic środowiskowych, wychowawcy w internatach itp.) i niekaralne.