You are currently viewing W Miechowie posadzono żonkile – symbol idei hospicyjnej

W Miechowie posadzono żonkile – symbol idei hospicyjnej

Hospicjum Caritas w Miechowie rozpoczęto 19. edycję akcji Pola Nadziei. W czwartkowe przedpołudnie 23 września 2021 roku po raz pierwszy posadzono żonkile w Parku Miejskim w Miechowie, we wcześniejszych latach wydarzenie odbywało się na placu przy Hospicjum.

Cebulka tej rośliny posadzona na jesień przez zimę obumiera, by na wiosnę wyrosnąć i zakwitnąć – jest to widoczny znak przejścia hospicyjnego, nadzieja życia wiecznego.

Na wstępie kierownik Hospicjum, s. Benedykta Majzner, przywitała wszystkich – Już tradycją stało się, że jesienią nasza społeczność miechowska sadzi żonkile – w tym roku po raz pierwszy w Parku Miejskim. Co ważne, każdy z nas, zaczynając od przedszkolaków, młodzież, nauczycieli, księży, przedstawicieli samorządu, pracowników Hospicjum, po wolontariuszy, nie jest tutaj przypadkowo. Swoją obecnością popieramy idee naszej placówki i pokazujemy jak istotny jest dla nas los każdego człowieka, tym bardziej człowieka chorego. Nie ma lepszego wychowania jak czyn i przykład, za to wam dziękuję – posumowała siostra Benedykta.

Kacper Idzik, koordynator wolontariatu przypomniał, że tego rodzaju wydarzenia mają na celu  cały czas zmieniać świadomość ludzi na temat życia w hospicjum. Dodał, że całoroczna akcja to ciągłe uwrażliwianie serc na potrzeby ludzi chorych i cierpiących, zawiera w sobie szerzenie idei hospicyjnej, ukazywanie wartości życia, edukację i zbiórkę funduszy.

Później nastąpiło oczekiwane sadzenie żonkili, następnie każdy z uczestników otrzymał coś słodkiego oraz element promocyjny tworzonego w Hospicjum ogrodu pn. „Skrawek Nieba”.

Na koniec przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Wesoły Maluch” zaśpiewały dla zgromadzonych piosenkę.

W spotkaniu uczestniczyli: p. Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, ks. Kan. Franciszek Siarek – Proboszcz parafii Miechów, p. Krzysztof Gajos – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie, siostra Teresa Wolska oraz przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z Miechowa.