You are currently viewing Podsumowanie rocznej pomocy Caritas Kieleckiej na rzecz Ukrainy

Podsumowanie rocznej pomocy Caritas Kieleckiej na rzecz Ukrainy

Dnia 24 lutego 2023 r. przypada rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Wywołała ona ogrom ludzkich tragedii i zniszczenia, ale też uruchomiła niespotykaną skalę falę pomocy dla cierpiącego narodu ukraińskiego. Od pierwszych chwil wojny wieloraką pomoc niesie Caritas Diecezji Kieleckiej. Jest to możliwe dzięki wsparciu wielu darczyńców indywidualnych, firm, instytucji polskich oraz wolontariuszy. Z różnych form wsparcia Caritas Kieleckiej skorzystało dotychczas 3 tys. uchodźców, a łączna wartość udzielonej pomocy to 2 mln 900 tys. zł.

Na konferencji prasowej  23 lutego br. dokonano podsumowania dotychczasowej pomocy Caritas Kieleckiej oraz parafii i innych instytucji diecezji kieleckiej na rzecz uchodźców z Ukrainy i pozostających na miejscu w swojej ojczyźnie. W spotkaniu uczestniczyli ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, ks. Łukasz Zygmunt – rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Kielcach, o. Andrzej Rak OMI – pracujący w Tywrowie na Ukrainie, przedstawiciele mediów, uchodźcy z Ukrainy – podopieczni i zatrudnieni w Caritas Kieleckiej oraz wyróżnieni podczas konferencji darczyńcy.

Pomoc Caritas Kieleckiej scharakteryzowano w następujących obszarach:

 1. Zapewnienie schronienia

Już w pierwszych dniach po wybuchu wojny zorganizowano bezpieczne schronienie dla uchodźców w placówkach Caritas, najpierw w Piekoszowie w Domu dla Niepełnosprawnych,  potem w Ośrodku Wypoczynkowym w Kaczynie i w placówkach w Gorzkowie, Czyżowicach i Miechowie. Schronienie w ośrodkach Caritas otrzymało 240 osób.

 1. Pomoc doraźna

Drugi obszar wsparcia obejmował pomoc doraźną. W stołówkach i placówkach Caritas organizowano posiłki dla uchodźców (3120 posiłków). Głównie przez Centrum Integracji Społecznej, a potem przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Kielcach przekazano 26 050 paczek żywnościowych oraz 7750 pakietów zawierających artykuły higieniczne, koce, pościel, odzież, uchodźcy otrzymali też 1500 kart z e-kodami na zakupy o wartości 75 tys. zł..

 1. Wsparcie integracyjne

Ważne dla uchodźców była pomoc w asymilacji w naszym społeczeństwie, zorganizowano m.in. kursy języka polskiego (274 osoby), pomoc w zdobyciu zatrudnienia, kursy zawodowe i doradztwo (246), pomoc psychologiczną (154) i prawną (230), pośrednictwo w uzyskaniu mieszkania (139 osób). Caritas przygotowała również 22 samodzielne mieszkania w swoich zasobach. Wsparcie otrzymało też 89 osób niepełnosprawnych, którzy znaleźli opiekę w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych prowadzonych przez Caritas. Udzielono wsparcia 265 dzieciom. Mogły one skorzystać z kolonii letnich Caritas, programu stypendialnego „Skrzydła”, pomocy doraźnej i z opieki psychologa (265 dzieci). W ramach wsparcia społecznego organizowano wycieczki, arteterapię, warsztaty kulinarne, zajęcia integracyjne (180 osób).

 1. Pomoc mieszkańcom Ukrainy pozostającym w swojej ojczyźnie.

Już kilka dni po wybuchu wojny organizowane były pierwsze transporty humanitarne na Ukrainę (w sumie 62)  do zaprzyjaźnionych parafii w Jaworowie, Tywrowie k. Winnicy, Gródku Podolskim, Zaporożu i innych. Za wschodnią granicę trafiło ok. 75 ton żywności, leków, środków czystości, odzieży, materiałów opatrunkowych itp.

Dużym powodzeniem cieszyła się akcja „Paczka dla Ukrainy”. Parafie, szkoły, rodziny przygotowały 1040 paczek (każda ok. 17 – 19 kg), które za pośrednictwem Caritas Polska w większych transportach trafiły do potrzebujących rodzin.

Rozwija się również program „Rodzina Rodzinie”. Już 10 parafii diecezji kieleckiej zadeklarowało stałe 12 – miesięczne wsparcie najuboższych rodzin na Ukrainie.

 1. Dary rzeczowe i środki finansowe na prowadzenie działań pomocowych

Znaczną część  przekazanej pomocy stanowiły dary rzeczowe: żywność odzież, materiały opatrunkowe, leki, koce, agregaty prądotwórcze, latarki, środki higieniczne itp. Dzięki zbiórkom organizowanym w parafiach, szkołach, sklepach mogliśmy na bieżąco zaopatrywać uchodźców w niezbędne artykuły pierwszej potrzeby i organizować transporty humanitarne na Ukrainę. To ponad 150 ton zebranych i przekazanych darów rzeczowych.

Pomoc Caritas jest możliwa również dzięki środkom pozyskanym ze zbiórek oraz realizowanych projektów:

 1. Pomoc dla Ukrainy (zbiórka w diecezji) – 1300 000 zł
 2. Pomoc osobom dotkniętym konfliktem w Ukrainie (Caritas Internationalis) – 1 148 000 zł
 3. „Koordynacja, organizacja i udzielenie wsparcia adaptacyjnego grupie ok. 450 uchodźców z obszaru Ukrainy” – 112 848 zł ze środków KPRM
 4. Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – 395 400 zł ze środków PFRON
 5. „Twój sukces w Twoich rękach” – 499 905 zł ze środków EFS

 

W znaczny sposób działania Caritas Kieleckiej wsparli również:

– Fundacja Habitat for Humanity Poland – 80 000 zł

– Tying Vines – Gettysburg Village  – 20 000 USD – 89 260 zł  – wsparcie przy pomocy Ambasadora RP w Katarze p. Janusza Janke

– Fondation de France – grantodawca, umowa zawarta z Ogólnopolską Federacją Rozwiązywania Problemu Bezdomności – 25 360 EUR

– Caritas Polska – 200 tys. zł (na remont mieszkań)

–  John Paul II Foundation of New Jersey – 17 972,86 EUR – 79 787,06 zł

 

Serdeczne podziękowania kierujemy do:

 1. LIDL sp. z o.o. sp. k. Centrum Dystrybucyjne Tarnów – Brzozówka, ul. Lisia 34, 33-140 Lisia Góra: 5 675,93 kg – 180 657,26 zł
 2. Bank Żywności w Kielcach: 59 217,87 kg – 757 299,94 zł
 3. MA Polska SA – ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy – 140 000 zł
 4. Polska Spółka Gazownictwa – z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Tarnów – 20 000 zł
 5. Sambel Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – ul. Dygasińskiego 10, 29-100 Włoszczowa – 15 000 zł
 6. Lhoist Bukowa Sp. z o.o. – ul. Osiedlowa 10, Bukowa – 20 000 zł.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom indywidualnym, instytucjom wspierającym z Polski i zza granicy, wolontariuszom, mediom. Dziękujemy szczególnie Redakcji Echa Dnia, której sztab pomocowy ściśle współpracował z Caritas Kielecką. Wdzięczni jesteśmy Księżom, Siostrom Zakonnym za wsparcie organizowane przez parafie, zgromadzenia zakonne, domy rekolekcyjne. Mamy nadzieję, że pozostaniemy konsekwentni i solidarni we wsparciu Ukrainy, a wspólnie podjęte dobre dzieło z Bożą pomocą doprowadzi nas do upragnionego pokoju.

 

Kielce, dn. 23.02.203                                                                                                                                                ks. Stanisław Słowik

Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej