You are currently viewing Działania Caritas Kieleckiej w obronie życia poczętego

Działania Caritas Kieleckiej w obronie życia poczętego

Na początku Nowego Roku pragniemy przedstawić krótki opis dotychczasowych działań Caritas Diecezji Kieleckiej w obronę życia poczętego.

Diecezja Kielecka jest drugą w Polsce, po Archidiecezji Krakowskiej, która zdobyła się na utworzenie tzw. domu dla samotnych matek. Pierwszy ten dom powstał w 1985 r. w Łukowej k. Chęcin, prowadzony przez Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta. Przez kilkanaście lat dom ten dał schronienie niemal 100 matkom i kilkudziesięciu dzieciom, z których wiele nie miało innej szansy, aby się urodzić. Kilka lat później powstał kolejny Dom Samotnej Matki w Wiernej Rzece, gdzie przez 32 lata schronienie otrzymało ok 400 matek i tyle samo dzieci. Część z tych dzieci krótko po urodzeniu trafiło do rodzin adopcyjnych i dzisiaj są wielką radością rodziców, którym nie dane było cieszyć się własnym potomstwem. Znaczna większość matek po kilku miesiącach pobytu w schronisku zdołała ułożyć sobie życie albo wracając do rodziny albo poprzez znalezienie nowego miejsca zamieszkania. Od 25 lat Episkopat Polski postanowił, że ofiary zbierane na tacę z czasie Pasterki są przeznaczane na tzw. Fundusz Obrony Życia. W diecezji kieleckiej z tego funduszu korzystały w przeszłości wspomniane domy samotnej matki, ale też Schronisko Caritas dla Kobiet Ofiar Przemocy przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach. Wiele rodzin wielodzietnych, które borykają się z różnymi problemami zwłaszcza materialnymi wynikającymi z wydatków na wychowanie potomstwa oraz samotnych matek jest regularnie wspomagane przez Caritas ze środków tego funduszu. Są one głównym źródłem finansowania działań adresowanych do dzieci i rodzin w trudnościach, zwłaszcza niepełnych i dotkniętych różnymi problemami losowymi, np. ciężką i przewlekłą chorobą

Wiele rodzin prosi o pomoc w zakupie węgla na zimę, czy uregulowania zaległych rachunków za energię elektryczną, wodę czy gaz. Nie trzeba nikogo dziś przekonywać, że rodzina z małymi dziećmi pozbawiona dostępu do światła nie jest w stanie poprawnie funkcjonować; a takie przypadki występują w naszym czasie. Tylko w ub. roku 2020 pomogliśmy ok. 20 rodzinom z małymi dziećmi, z tego 3 rodzinom w remoncie i odbudowie domu po pożarze itp. W jednym przypadku była konieczna odbudowa domu od fundamentów, w innej sytuacji konieczne było dobudowanie jednego pokoju i łazienki, aby dzieci mogły dalej pozostać z matką zamiast przymusowego skierowania do rodziny zastępczej. Wspomnieć należy też o Oknie Życia, które powstało w 2009 r. obok Biura Caritas w domu Sióstr Nazaretanek przy Placu NMP w Kielcach. Uratowanych tam zostało 2 dzieci, ale jego istnienie ma też wydźwięk społeczny i symboliczny.

Wszystkim ofiarodawcom wspierającym dzieło obrony życia poczętego składamy serdeczne „Bóg zapłać”.