You are currently viewing Nagroda Lider Ekonomii Społecznej dla Caritas Kieleckiej

Nagroda Lider Ekonomii Społecznej dla Caritas Kieleckiej

Podczas uroczystej Gali Ekonomii Społecznej, która miała miejsce 22 marca 2022 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej nagrodzono Liderów Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim za rok 2021 w różnych kategoriach. Wyróżniono podmioty ekonomii społecznej oraz samorządy i przedsiębiorstwa, które wspierają rozwój ekonomii społecznej w regionie. Bardzo cieszymy się, że kapituła konkursu przyznała Nagrodę Specjalną dla Caritas Diecezji Kieleckiej. Wyróżnienie odebrał ks. dyrektor Stanisław Słowik, który podziękował kapitule oraz wszystkim, którzy wspierają działania Caritas Kieleckiej służące osobom wykluczonym społecznie w ich integracji i aktywizacji. Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzi w tym obszarze Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (w partnerstwie z kilkoma organizacjami pozarządowymi), Zakład Aktywności Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej. Ta nagroda stanowi wyraz uznania naszych działań prospołecznych i mobilizuje do dalszej pracy na rzecz osób, które potrzebują naszej solidarności i towarzyszenia w pokonywaniu barier w dostępie do rynku pracy i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Informacja o Gali na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: