You are currently viewing Bp Andrzej Kaleta w Środę Popielcową modlił się w Schronisku dla Bezdomnych

Bp Andrzej Kaleta w Środę Popielcową modlił się w Schronisku dla Bezdomnych

W środę Popielcową, 22 lutego 2023 r. bp Andrzej Kaleta przewodniczył Mszy świętej w kaplicy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Kielcach. Mszę św. celebrowali również ks. Stanisław Słowik i ks. Krzysztof Banasik. W nabożeństwie uczestniczyli podopieczni placówki oraz pracownicy i wolontariusze Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. W homilii bp Andrzej przypomniał znaczenie Wielkiego Postu, który kładzie akcent na duchowy wymiar naszej egzystencji. – To czas zatrzymania się, by nabrać sił w naszej drodze wiary i okazja, by zrzucić z siebie balast naszych grzechów. Ten ciężar, który nas paraliżuje i utrudnia wejść na wyżyny trzeba powierzyć Bogu, bo On ma moc nas wyzwolić i przywrócić radość – mówił Pasterz. Potem nastąpił akt posypania głów popiołem, jako wyraz ukorzenia i gotowości do podjęcia wielkopostnej przemiany.

Po Mszy św. biskup Kaleta spotkał się z zarządem i personelem Schroniska św. Brata Alberta w Kielcach, by porozmawiać o codziennej posłudze wśród potrzebujących. Placówka prowadzona jest przez Koło Kieleckie TPBA w ścisłej współpracy z Caritas Kielecką. O wielu lat dyrektor Caritas Kieleckiej ks. Stanisław Słowik pełni również funkcję prezesa Koła i jest członkiem Zarządu Głównego TPBA w Polsce.