You are currently viewing Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas – modlitwa i inspiracje do chrześcijańskiej miłości

Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas – modlitwa i inspiracje do chrześcijańskiej miłości

Niedziela Chrztu Pańskiego, obchodzona w tym roku 9 stycznia, miała we wspólnocie Caritas  szczególny charakter. Tego dnia o godz. 11.00 we Mszy Świętej w kieleckiej Katedrze uczestniczyli wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Kieleckiej, by przeżywać radość płynąca z Tajemnicy Narodzenia Pańskiego i modlić się o błogosławieństwo dla swoich działań w Nowym Roku 2022.

Przewodniczący uroczystości biskup Jan Piotrowski w homilii podkreślił fundamentalne znaczenie chrztu świętego jako sakramentu, który włącza nas we wspólnotę Kościoła i w Boży plan zbawienia, ale także stanowi zobowiązanie do życia wiarą, które nieodłącznie wiąże się ze świadectwem miłości. „By ta miłość mogła dotrzeć do różnych ludzkich sytuacji i potrzeb, potrzebuje środków i narzędzi. (…) Dowodem tego są Parafialne Zespoły Caritas, którym gratuluję owocnej i ofiarnej pracy na rzecz bliźnich będących w potrzebie” – mówił biskup Piotrowski.

Po Mszy Świętej w Centrum Integracji Społecznej Caritas odbyło się coroczne spotkanie wolontariuszy parafialnych zespołów przy świątecznym stole. Zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia i wysłuchali kilku kolęd w wykonaniu utalentowanej naszej wolontariuszki Karoliny Latos. Następnie księża dyrektorzy Caritas Kieleckiej omówili harmonogram i propozycje działań dla Parafialnych Zespołów Caritas na 2022 rok, w których jak zawsze szczególne miejsce zajmują akcje na rzecz osób starszych, chorych i ubogich. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 przedstawicieli PZC z kilkunastu parafii naszej diecezji.