You are currently viewing Apel o pomoc dla pogorzelców z gminy Imielno

Apel o pomoc dla pogorzelców z gminy Imielno

Caritas Diecezji Kieleckiej, w imieniu rodziny Dzwonków, zwraca się z apelem o pomoc w ich trudnej sytuacji bytowej. Rodzina mieszka w małej miejscowości w gminie Imielno, w czerwcu 2021 roku pożar całkowicie zniszczył dach i poddasze mieszkalne. Pozostała część budynku została w znacznym stopniu uszkodzona. Dotychczas dzięki pomocy Gminy i darczyńców oraz zaciągniętym kredytom udało się budynek pokryć nowym dachem. Obecnie koniecznym jest ocieplenie dachu, wykonanie instalacji elektrycznej, założenie ogrzewania, montaż przynajmniej dwóch okien, położenie podłóg i szereg dalszych prac związanych wykończeniowych poddasza.

Państwo Dzwonek utrzymują się z niewielkich rent inwalidzkich, oboje są schorowani, a ponadto spłacają zaciągnięte kredyty na odbudowę domu. Sami nie są w stanie podołać zaistniałej sytuacji.  Proszą o wsparcie finansowe na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy domu.

Wpłaty należy kierować na konto Caritas Diecezji Kieleckiej ING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem „pomoc dla rodziny Dzwonek”

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.