You are currently viewing Zachęcamy do wspierania Programu Stypendialnego „Skrzydła 2021/2022”

Zachęcamy do wspierania Programu Stypendialnego „Skrzydła 2021/2022”

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/22 Caritas Diecezji Kieleckiej uruchomiła kolejną edycję Programu Stypendialnego „Skrzydła”. W poprzednim roku szkolnym udzieliliśmy wsparcia finansowego 61 dzieciom, na tą chwilę liczba oczekujących pomocy się nie zmniejszyła i mamy wiele nowych wniosków od pedagogów z prośbą o objęcie wsparciem kolejnych uczniów. Liczymy na naszych dotychczasowych darczyńców, ale też zachęcamy do przyłączenia się nowych osób do włączenia się do naszego programu. Mogą to być osoby indywidualne, grupy osób lub firmy, które mają chęć i możliwości systematycznego, comiesięcznego wspierania uczniów w bieżącym roku szkolnym lub choćby poprzez jednorazowe wpłaty.  Zgodnie z założeniami „Skrzydeł” uczeń otrzymuje każdego miesiąca pomoc w wysokości 150 zł przez okres roku szkolnego na wydatki związane z potrzebami edukacyjnymi. Środki nie trafią bezpośrednio do uczniów lub ich rodzin, ale poprzez koordynatora ze strony szkoły wydatkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych. Na życzenie darczyńcy przedkładamy z informację o uczniu, którego będzie wspierał (z zachowaniem przepisów RODO) oraz   rozliczenie wydatków na potrzeby danego dziecka.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Caritas w zakładce „Skrzydła”
lub pod numerem telefonu 41 344-52-82 (sekretariat Caritas),
kom. 784-586-489 (koordynator programu).