You are currently viewing O rozwoju wolontariatu w regionie – rozmawiali w Jędrzejowie

O rozwoju wolontariatu w regionie – rozmawiali w Jędrzejowie

Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowało w dniu 15  października 2021 r. lokalne spotkanie dotyczące utworzenia lokalnej koalicji na rzecz wolontariatu z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządowych z powiatu jędrzejowskiego pt. “O rozwoju wolontariatu”. Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej w Jędrzejowie. Wzięło w nim udział 9 osób z różnych organizacji pozarządowych.

Spotkanie poprowadzili ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas i Monika Wilk, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Tematyka spotkania dotyczyła takich tematów jak:

  • aspekty prawne wolontariatu
  • jak pracować z wolontariuszami
  • jak przygotować organizację do współpracy z wolontariuszami
  • specyfika wolontariatu długoterminowego
  • czym jest i jak działa Korpus Solidarności
  • inicjatywa powstania lokalnego centrum wolontariatu

Spotkanie miało na celu zawiązanie koalicji – Lokalnego Centrum Wolontariatu, które będzie skupiało wszystkie oferty, potrzeby z regionu, chętnych do współpracy wolontariuszy.

Spotkanie zostało przeprowadzone za pomocą dyskusji, prezentacji multimedialnej i materiałów filmowych.

Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków “Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.