You are currently viewing Wydłużamy termin oceny wniosków Laudato Si

Wydłużamy termin oceny wniosków Laudato Si

Dziękujemy za wszystkie wnioski konkursowe nadesłane przez Szkolne Koła Caritas i Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska i Caritas Diecezji Kieleckiej. Informujemy, że podjęliśmy decyzję o wydłużeniu czasu na ocenę wniosków do dnia 8 czerwca 2020 r. Zmiana ta nie wpływa na regulaminowe ramy czasowe realizacji złożonych projektów. Wyniki już wkrótce.