You are currently viewing Zachęcamy do udziału w kursie wychowawcy wypoczynku

Zachęcamy do udziału w kursie wychowawcy wypoczynku

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na „Kurs wychowawcy wypoczynku”. Jego ukończenie uprawnia do pełnienia funkcji opiekuna grupy podczas kolonii, obozów, zimowisk itp. Kurs odbędzie się w dniach 15, 16, 23, 24 kwietnia 2021 roku w Kielcach.

Zapisy na kurs odbywają się w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu, ul. Mała 17/3, kom. 664 031 039, email: (liczba miejsc ograniczona). Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły szkołę średnią i mają predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Kurs organizowany jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Zakładamy realizację warsztatów metodą hybrydową (zdalnie i stacjonarnie). Organizator zastrzega możliwość zmian w terminach i sposobie prowadzenia zajęć w zależności od sytuacji sanitarnej.