You are currently viewing Komunikat w związku z epidemią koronawirusa

Komunikat w związku z epidemią koronawirusa

W trosce o  zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 (tzw. koronawirusa) na podstawie rozporządzenia Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej z dn. 12 marca 2020 r. ustala się co następuje:

1.      A) Od 16 do 25 marca 2020 zawieszona zostaje działalność następujących placówek:

– Żłobek w Kielcach, Niepubliczne Przedszkole w Kajetanowie, Punkt Przedszkolny w Ratajach Słupskich,

– Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie, Świetlice Środowiskowe w Kielcach, Chmielniku, Śladkowie Dużym, Mniowie, Ślęcinie, Desznie, Cudzynowicach, Proszowicach,

B) Od 13 marca do 25 marca 2020  zawieszone zostaje funkcjonowanie: Dzienne Domy Senior+, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej.

2.      W innych placówkach świadczących pomoc dla osób dowożonych (dochodzących) ze środowiska (np. CIS, stołówki, punkty pomocy doraźnej) ogranicza się dostęp do usług dla osób z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, wysoką gorączką oraz dla osób przybyłych z zagranicy po 15 lutego br.

3.      W placówkach stacjonarnych (całodobowych medycznych i niemedycznych) ogranicza się odwiedziny osób z zewnątrz do niezbędnych wizyt najbliższych członków rodziny.

4.      W poradniach POZ i specjalistycznych zaleca się udzielanie teleporad.

5.      Odwołana zostaje Zbiórka Żywności „Tak, Pomagam” zaplanowana w dniach 20-21 marca 2020 i przeniesiona na inny możliwy termin.

6.      Do końca marca 2020 zawieszona zostaje posługa wolontariuszy w placówkach Caritas.

7.      W placówkach, do odwołania, zawieszone zostają większe wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz oraz wszelkie wyjazdy kulturalne, krajoznawcze, itp.

8.      We wszystkich placówkach należy dołożyć wszelkich starań, by zachować najwyższą ostrożność we wzajemnych kontaktach i przestrzeganiu reżimów sanitarnych, w tym częste mycie rąk.

9.      Utrzymane zostaje funkcjonowanie placówek niezbędnych do otoczenia wsparciem osób najbardziej potrzebujących (punkty pomocy doraźnej, stołówki) z zachowaniem innych zapisów niniejszego rozporządzenia.

10.  W przypadku podejrzenia o zakażeniu wirusem COVID- 19 należy niezwłocznie powiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – nr tel. do Sanepid powinien być dostępny u kierownika placówki.

ks. Stanisław Słowik

Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej

Kielce, 12 marca 2020 r.