You are currently viewing O ekologii z Parafialnymi Zespołami Caritas

O ekologii z Parafialnymi Zespołami Caritas

W sobotę, 16.10.2021 r. w Ośrodku Eko – Kaczyn odbyły się warsztaty ekologiczne dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Kieleckiej. Pierwszym z prelegentów był ks. prof. Rafał Dudała, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Przybliżył on zagadnienie ekologii w nauczaniu Kościoła Katolickiego i wskazał znaczenie troski o piękno Bożego stworzenia w wymiarze indywidualnym i w wspólnotowym. Każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za nasz wspólny dom, mówił ks. prof. Dudała i zachęcił, by zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka z encykliki Laudato si, podejmować nawrócenie ekologiczne. Drugą część warsztatów poprowadziła p. Karolina Rucińska wraz z małżonkiem. Ukazali oni potrzebę właściwego odżywiania, szczególnie w ujęciu św. Hildegardy. Właściwie zbilansowana dieta ma determinujący wpływ na nasze zdrowie i służy mądremu wykorzystaniu świata przyrody – przekonywali prelegenci. Po warsztatach wolontariusze PZC wzięli udział we Mszy św. w kościele parafialnym w Kaczynie. Podczas modlitwy wspominano osobę św. Jana Pawła II w dzień 43 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Po nabożeństwie i wspólnym obiedzie dyrektorzy Caritas Kieleckiej, ks. Stanisław Słowik i ks. Krzysztof Banasik dyskutowali z wolontariuszami grup parafialnych Caritas o możliwościach i planach działań charytatywnych na najbliższe miesiące.

Warsztaty odbyły się odbyły się w ramach projektu “Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Caritas Polska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.