You are currently viewing Świąteczne spotkania z naszymi biskupami

Świąteczne spotkania z naszymi biskupami

W Wielką Sobotę bp Jan Piotrowski spotkał się z mieszkańcami i podopiecznymi Centrum Opieki i Pielęgnacji Caritas w Wiśniówce k. Kielc. W czasie nabożeństwa Słowa Bożego Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na fakt, że po bolesnych doświadczeniach pandemii koronawirusa, po raz pierwszy od wielu dziesiątków lat jesteśmy świadkami, a nawet po części uczestnikami prawdziwej wojny, która toczy się tuż przy naszej granicy. W tym bolesnym czasie niewinnej śmierci wielu chrześcijan jeszcze bardziej realne i ważne są słowa Pana Jezusa, który po zmartwychwstaniu pozdrawia uczniów słowami “Pokój wam”. Ten prawdziwy pokój, który daje Jezus potrzebny jest każdemu z nas, wobec wielu lęków i niepokojów dzisiejszego czasu. Biskup Piotrowski życzył też wszystkim zgromadzonym, zwłaszcza seniorom i osobom samotnym, aby tegoroczne Święta Wielkanocne były sposobnością do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem i dały dużo radości i pokoju. Następnie bp Jan poświęcił pokarmy przyniesione przez mieszkańców placówki Caritas w Wiśniówce i zasiadł ze zgromadzonymi przy świątecznym stole. W spotkaniu uczestniczyli także ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Kieleckiej oraz proboszcz Parafii Wiśniówka ks. Marek Blady.

Również bp Andrzej Kaleta w Wielką Sobotę odwiedził potrzebujących i poświęcił pokarmy w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Kielcach. Bp Andrzej powiedział, że czas paschalny jest wyjątkowy, gdyż zanurza nas w Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Przyniesione pokarmy mają głęboką symbolikę i w jakiś sposób przypominają o nowym życiu, które przynosi nam Chrystus Zmartwychwstały – powiedział bp Kaleta. Była też wspólna modlitwa i wzajemne życzenia, by Święta Wielkanocne przyniosły radość, nadzieję i pokój.

W  tym szczególnym dniu osoby bezdomne, najuboższe otrzymały dodatkowe wsparcie od Caritas Kieleckiej. W Punkcie Pomocy Doraźnej przy ul. Jana Pawła II 5 b ok. 100 osób otrzymało gorący żurek i herbatę oraz paczki na święta. W sumie w okresie przedświątecznym pomoc w postaci paczek z żywnością otrzymało w całej diecezji blisko 2000 potrzebujących. W samą Niedzielę Wielkanocną w wielu placówkach Caritas Kieleckiej tj. hospicjach, domach opieki, schroniskach zorganizowane zostały śniadania wielkanocne dla podopiecznych w klimacie świątecznej radości.