You are currently viewing Przedświąteczna pomoc potrzebującym

Przedświąteczna pomoc potrzebującym

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała pomoc dla osób potrzebujących. W dniach 25 – 26 marca br. przeprowadzono zbiórkę żywności „Tak, pomagam” w kilkunastu miejscowościach diecezji kieleckiej. Z pomocą ok. 800 wolontariuszy, głównie z Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas, zebrano prawie 10 ton żywności. W sumie przez Punkt Pomocy Doraźnej w Kielcach i Parafialne Zespoły Caritas w diecezji przekazano potrzebującym około 2000 paczek. Dla osób bezdomnych i samotnych zorganizowano spotkania wielkanocne. W Wielką Sobotę 16 kwietnia o godz. 11.00 biskup Jan Piotrowski poświęci pokarmy i spotka się z osobami starszymi w Centrum Opiekuńczym Caritas w Wiśniówce. Bp Andrzej Kaleta w tym dniu o godz. 10.00 poświęci pokarmy w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Żeromskiego 36a w Kielcach. Przy Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach będą także wydawane dodatkowe paczki i gorąca zupa dla osób bezdomnych.

Pamiętamy w tym okresie o uchodźcach z Ukrainy, pomoc dla nich świadczymy przez Punkt Pomocy przy ul. Wiśniowej 6 w Kielcach i placówki terenowe w diecezji. Goście z Ukrainy przebywający w naszych ośrodkach w większości są wyznania prawosławnego i Wielkanoc obchodzić będą 24 kwietnia. Przygotujemy dla nich uroczyste śniadania i świąteczne spotkania, zgodnie z ich tradycją

Jak co roku przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego Caritas rozprowadza baranki wielkanocne. Poprzez parafie do wiernych diecezji kieleckiej trafiło ok. 27 tys. baranków z czekolady, które umieszczane są w koszykach ze święconką. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na organizację kolonii charytatywnych i zajęcia profilaktyczne w świetlicach dla dzieci z najuboższych rodzin.

Realizacja dzieł charytatywnych możliwa jest dzięki pomocy wielu darczyńców i wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy za okazaną dobroć.