You are currently viewing Rozpoczynamy realizację projektu opieki wytchnieniowej dla opiekunów i osób niepełnosprawnych

Rozpoczynamy realizację projektu opieki wytchnieniowej dla opiekunów i osób niepełnosprawnych

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do bezpłatnego uczestnictwa w programie ,,Opieka Wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie opiekunów poprzez objęcie czasową opieką osób zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  do 16-go roku życia.

Opiekunom zapewniamy możliwość czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne oraz możliwość podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie w zakresie nauki pielęgnacji (rehabilitacji) i dietetyki.

Osobom niepełnosprawnym proponujemy  opiekę w następujących formach:

 • Pobyt dzienny – max. 240 godzin/osobę w roku
 • Pobyt całodobowy – max. 14 dni/osobę w roku

Miejsce realizacji projektu:

 1. Dla pobytu dziennego:
 • Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce k/Kielc
  26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 38a (woj. świętokrzyskie)
 • Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy
  26-130 Stopnica, ul. Kościuszki 12b (woj. świętokrzyskie)
 1. Dla pobytu całodobowego:
 • Stacja Opieki w Miechowie
  32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1 (woj. małopolskie)
 • Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy
  26-130 Stopnica, ul. Kościuszki 12b (woj. świętokrzyskie)

Okres realizacji zadania  01.01.2021 – 31.12.2021

Kontakt z Biurem Projektu: Caritas Diecezji Kieleckiej tel. 41 344 52 82, 41 344 19 03

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego.