You are currently viewing Wyniki konkursu Laudato Si!

Wyniki konkursu Laudato Si!

Znamy już zwycięskie projekty w konkursie “Inicjatywy ekologiczne Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Kieleckiej w roku 2020”.  Zgodnie z regulaminem aplikować o środki mogły nie tylko zespoły parafialne, ale też lokalne grupy inicjatywne. Z naszej diecezji komisja najwyżej oceniła 4 wnioski, które zostały wybrane do realizacji:
  • Zwiększamy retencję wód w Piasecznej Górce – grupa inicjatywna Piaseczna Górka, kwota dofinansowania 12 500zł
  • ekoWesoła54 – Centrum Duszpasterskie WESOŁA 54, kwota dofinansowania 12 500zł
  • Biblia w Gorzkowskim Ogrodzie – Dzienny Dom Senior + w Gorzkowie, kwota dofinansowania 12 500zł
  • Czas na zdrowie – czas na rower! – Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, kwota dofinansowania 12 500zł
Gratulujemy zwycięskim zespołom i czekamy na ekologiczne owoce projektów inspirowanych papieską encykliką „Laudato Si’”!