You are currently viewing Słoneczny “Piknik Integracyjny” w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach

Słoneczny “Piknik Integracyjny” w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach

Za nami pełen radości i zabawy Piknik Integracyjny, na którym w dniu 23 czerwca 2022 r. wspólnie z podopiecznymi z ŚDS w Proszowicach bawili się uczestnicy ośrodków z Gruszowa, Pałecznicy, Wrocimowic i Świniar , a także z WTZ w Łyszkowicach oraz z Dziennego Domu Senior+ w Gorzkowie i Dziennego Domu Senior+ z Proszowic. Piknik, w którego nazwie jest słowo “integracyjny”, zachęcał do wspólnej zabawy i aktywnego udziału w konkursach nie tylko podopiecznych, ale także zaproszonych gości.

Za obecność na pikniku dziękujemy przedstawicielom władz samorządowych: panu Staroście, Krystianowi Hytrosiowi, pani Barbarze Gacek, Przewodniczącej Rady Powiatu oraz panu Zbigniewowi Nowakowi, zastępcy Burmistrza. Wśród obecnych nie zabrakło też zarządzających ośrodkami pomocowymi PCPR i MGOPS oraz proboszcza parafii w Proszowicach, księdza dr Jana Zwierzchowskiego.

Dopisała pogoda i w tych wspaniałych warunkach można było wysłuchać koncertu piosenek Zbigniewa Wodeckiego i Bohdana Łazuki w wykonaniu pani Moniki Semik, współpracującej z placówką w Proszowicach, artystki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Podopieczni zaprezentowali na scenie krótkie programy artystyczne, tańczyli i przy okazji podziwiali obrazy namalowane przez uczestników w ramach projektu “Radość tworzenia”.

Realizacja pikniku możliwa była dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach projektu “Radość tworzenia” oraz ze środków PFRON będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Proszowicach.

Składamy serdecznie podziękowania firmie  Zakład Cukierniczo-Spożywczy B&G z Proszowic za przekazane lody.