You are currently viewing Podziękowania z Tywrowa na Ukrainie

Podziękowania z Tywrowa na Ukrainie

Otrzymaliśmy podziękowania za pomoc rzeczową jaką przekazaliśmy do Tywrowa koło Winnicy oraz relację fotograficzną. Poprzez o. Andrzeja Raka do potrzebujących trafiły żywność, odzież, środki czystości i artykuły higieniczne. Ojcowie Oblaci w swoim klasztorze w Tywrowie udzielili schronienia blisko 50 uchodźcom ze wschodnich rejonów Ukrainy objętych działaniami wojennymi. Pochodzący z naszej diecezji o. Andrzej dostarczył tam 2 transporty darów rzeczowych (ok. 3 t) od Caritas Diecezji Kieleckiej. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania na rzecz Ukrainy.