You are currently viewing Spotkanie koordynatorów hospicjów Caritas w Kielcach

Spotkanie koordynatorów hospicjów Caritas w Kielcach

W dniach 19-20 października 2023 r. w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli hospicjów prowadzonych przez Caritas diecezjalne w Polsce w ramach projektu „Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny”. Uczestniczyli w nim dyrektorzy, kierownicy, koordynatorzy wolontariatu i kapelani z kilkunastu hospicjów stacjonarnych i domowych. Gościem specjalnym był dr hab. Tomasz Dzierżanowski – profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wybitny ekspert z zakresu medycyny paliatywnej. Goście zakwaterowani byli w urokliwym pallotyńskim Ośrodku Karczówka w Kielcach.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość odbycia wizyt studyjnych w placówkach prowadzonych przez Caritas Kielecką – w Hospicjum Stacjonarnym im. św. M. Teresy z Kalkuty w Kielcach oraz w Dziennym Centrum Opieki i Pielęgnacji z mieszkaniami chronionymi w Wiśniówce, gdzie znajdują się również Ośrodek Zdrowia i Hospicjum Domowe. Funkcjonowanie tych placówek przybliżył ks. dr Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. Była to okazja do dyskusji na temat standardów placówek hospicyjnych, wyzwań związanych z deinstytucjonalizacją, finansowania opieki hospicyjnej. Z kolei p. dr Rafał Bakalarczyk oraz p. dr Monika Figiel z Caritas Polska przedstawili diagnozę opieki hospicyjnej w Polsce i wyzwania związane z demografią i rosnącymi potrzebami opieki nad seniorami. Podano dane, że 22 Caritas diecezjalne prowadzą w Polsce w sumie 50  hospicjów (16 stacjonarnych i 34 domowe), ale w szerokim wymiarze realizowane są inne formy opieki nad chorymi i seniorami. Prof. Tomasz Dzierżanowski wskazywał, że Caritas jest liderem opieki hospicyjnej w Polsce i może poszczycić się najwyższą jakością świadczonych usług. Dzieje się to dzięki holistycznemu spojrzeniu na pacjenta, gdzie  istotna jest profesjonalna opieka medyczna, ale też psychologiczna, duchowa, wsparcie rodziny, zaangażowanie wolontariuszy.

Bardzo ważną częścią spotkania w Kielcach było podsumowanie i ewaluacja projektu „Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny”. Działania projektowe omówił ks. Krzysztof Banasik- zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Przybliżył on efekty spotkań partnerskich, wizyt studyjnych, kampanii promocyjnych, szkoleń wolontariuszy i zachęcił do dalszej współpracy kolejne hospicja prowadzone przez Caritas w Polsce. Szczególne możliwości daje tu utworzony w ramach projektu portal www.hospicjowo.caritas.pl poprzez który można szerzyć ideę hospicyjną, prowadzić zbiórki na sprzęt medyczny, przybliżać działalność hospicjów Caritas. Uczestnicy wypełnili też ankietę ewaluacyjną, która pomoże ocenić dotychczasowe działania projektowe i skorygować planowane. Harmonogram spotkania był dość napięty, ale znaleziono chwilę, by zwiedzić Kielce a szczególnie Bazylikę Katedralną i centrum miasta.

Wszyscy przedstawiciele hospicjów Caritas podkreślali, że takie spotkania są niezwykle ważne i potrzebne, pomagają one wymienić doświadczenia, nabyć nowych umiejętności i podjąć współpracę, która zaowocuje jeszcze lepszą jakością opieki hospicyjnej realizowanej przez Caritas w Polsce.

 

Wizyta studyjna i ewaluacyjna odbyła się ramach projektu „Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny” finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO 2021-2030.