You are currently viewing Dziecko w kieleckim Oknie Życia

Dziecko w kieleckim Oknie Życia

W ostatnią sobotę, 19 lutego 2022 r. w Oknie Życia przy Caritas Kieleckiej na placu Najświętszej Maryi Panny w Kielcach Siostry Nazaretanki odebrały kilkutygodniowe dziecko.

Mały chłopiec został pozostawiony w Oknie Życia razem z reklamówką podręcznych artykułów do pielęgnacji niemowląt. Dziecko wyglądało na zadbane i w dobrym stanie zdrowia. Wezwane pogotowie ratunkowe zabrało dziecko do szpitala na szczegółowe badania. W dalszej kolejności chłopiec będzie skierowany do rodzinnego pogotowia opiekuńczego, a stamtąd zapewne do rodziny adopcyjnej. To trzecie dziecko pozostawione w kieleckim Oknie Życia od początku jego powstania w 2009 r.

Nad Oknem Życia umieszczone są słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II podczas homilii w Masłowie 3 czerwca 1991 “Każde dziecko jest darem Boga”.