You are currently viewing Otwarcie i poświęcenie nowego Punktu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy

Otwarcie i poświęcenie nowego Punktu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy

W dniu 12 kwietnia 2022 bp Marian Florczyk poświęcił nowo otwarty Punkt Pomocy Uchodźcom z Ukrainy przy ul. Wiśniowej 6 w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, Miasta Kielce, media regionalne, pracownicy i wolontariusze Caritas. Dotychczas dary dla uchodźców z Ukrainy wydawane były w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. Dzięki życzliwości Miasta Kielce został wynajęty lokal, który daje dużą przestrzeń i pozwoli obsłużyć większą grupę osób potrzebujących wsparcia. Bp Marian wyraził uznanie dla postawy Polaków i działań wielu instytucji, którzy od początku wojny podejmują pomoc w duchu “wyobraźni miłosierdzia”, której uczył nas św. Jan Paweł II.   Dyrektor MOPR p. Magdalena Gościniewicz podkreśliła, że dzięki dobrej współpracy z Caritas stworzono spójny system, który pozwala wymieniać informacje o świadczonych usługach na rzecz uchodźców. O potrzebie współpracy mówił też p. Mariusz Pasek, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.  P. Sławomir Cedro, prezes Kieleckiego Banku Żywności zapewniał o wsparciu tej zaprzyjaźnionej organizacji w prowadzeniu punktu przy Wiśniowej.

W Punkcie Pomocy uchodźcy mogą bezpłatnie otrzymać żywność, artykuły chemiczne, artykuły dziecięce, odzież, pościel i inne. Mogą też zgłaszać potrzeby związane z pomocą prawną i psychologiczną oraz planowanymi kursami języka polskiego i szkoleniami zawodowymi. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10-17, w soboty 10-14. Warunkiem uzyskania pomocy jest przekroczenie granicy po 24 lutego br. Działania placówki wspiera sztab działający przy redakcji Echa Dnia, przekazując żywność i dary rzeczowe. Zachęcamy darczyńców indywidualnych, firmy, organizacje społeczne do wspierania uchodźców z Ukrainy. Do punktu przy Wiśniowej można przynosić żywność, środki czystości, artykuły chemiczne (nie potrzebna jest odzież używana), można również wspierać te działania wspierać przez wpłaty finansowe na konto na konto Caritas Kieleckiej 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z dopiskiem “Pomoc dla Ukrainy”.