You are currently viewing Organizujemy kurs na kierownika wypoczynku

Organizujemy kurs na kierownika wypoczynku

Caritas Diecezji Kieleckiej organizuje „Kurs kierownika wypoczynku”. Jego ukończenie uprawnia do pełnienia funkcji kierownika kolonii, obozów, oaz, zimowisk itp.

Kurs odbędzie się dnia 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 9.00-15.30 w Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach ul. Wesoła 54.  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej albo będące nauczycielami.

Szczegółowe informacje i zapisy odbywają się w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas, tel. kom. 664 031 039.

Kurs odbędzie się na podstawie zgody wydanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.